Ukraina - szlakiem Wołodyjowskiego 7 dni

7 dni

     

Program ramowy

Dzień 1
Wyjazd z Polski wg rozkładu.
Dzień 2
W godzinach porannych przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej w Hrebennym. Przyjazd do Żółkwi (niegdyś posiadłości hetmana Stanisława Żółkiewskiego) - zwiedzanie kolegiaty św. Wawrzyńca (kryjącej prochy Stanisława i Jana Żółkiewskich oraz Jakuba Sobieskiego - ojca króla Jana III). Dalej przejazd przez Lwów - zwiedzanie cmentarza Łyczakowskiego # (spoczywają tu min. Maria Konopnicka i Gabriela Zapolska) wraz z cmentarzem Orląt Lwowskich. Po południu przyjazd do Stanisławowa (założonego przez Jędrzeja Potockiego, a nazwanego dla upamiętnienia imienia ojca, z dzisiejszą nazwą Iwano-Frankowsk ku czci twórcy literatury ukraińskiej). Zakwaterowanie w hotelu w centrum. Następnie zwiedzanie zabytkowej części miasta z katedrą greckokatolicką (niegdyś kościołem Jezuitów), dawnym kościołem farnym (kryjącym groby Potockich), rynkiem i ratuszem, kościołem ormiańskim, pomnikiem Adama Mickiewicza. Wieczorem powrót do hotelu. Obiadokolacja.
Dzień 3
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do Kołomyi (urokliwego miasteczka nad Prutem u bram Huculszczyzny - stolicy Pokucia). Zwiedzanie jedynego w swoim rodzaju muzeum Pisanki # oraz muzeum Huculszczyzny i Pokucia #. Następnie spacer po centrum z kościołem parafialnym, domem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, rynkiem i ratuszem. Czas wolny. Po południu wyjazd do Czerniowiec (przed wojną należących do Rumunii) - zwiedzanie miasta z pałacem Metropolitów Bukowińskich # (obecnie uniwersytet), placem Teatralnym i imponującym gmachem teatru, soborem katedralnym św. Ducha oraz kościołem ormiańskim #. Czas wolny. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu blisko centrum. Obiadokolacja.
Dzień 4
Śniadanie. Wyjazd do Chocimia nad Dniestrem (niegdyś na rzece przebiegała granica polsko-turecka) - zwiedzanie fortecy # (miejsce zwycięstwa Sobieskiego nad Turkami). Dalej zwiedzanie Okopów św. Trójcy (ruin warowni u ujścia Zbruczu do Dniestru, miejsce urodzenia twórcy chasydyzmu i akcji „Nie Boskiej Komedii”). Około południa przyjazd do Kamieńca Podolskiego - zwiedzanie twierdzy # (opisanej w „Panu Wołodyjowskim”), spacer mostem Tureckim do starego miasta z otaczającymi je murami miejskimi, katedrą św. Piotra oraz trzema dzielnicami - polską, ruską i ormiańską. Czas wolny. Dalej przejazd przez Skałę Podolską (przedwojenna granica polsko-sowiecka na Zbruczu) z ruinami zamku książąt Koriatowiczów i pałacu Lanckorońskich. Wieczorem przyjazd do Tarnopola. Zakwaterowanie w hotelu w centrum. Obiadokolacja.
Dzień 5
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do Zbaraża (rozsławionego w „Ogniem i Mieczem”) - zwiedzanie zamku #. Około południa przyjazd do Krzemieńca (miasteczka rodzinnego Juliusza Słowackiego, pięknie położonego w dolinie pośród wzgórz z Górą Bony będącą symbolem pejzaży kresowych) - zwiedzanie dawnego kościoła, klasztoru i kolegium Jezuitów (mieściło się tu słynne Liceum Wołyńskie), domu-muzeum Juliusza Słowackiego #. Dalej wyjazd w kierunku Lwowa. Przejazd przez Poczajów - zwiedzanie Ławry Poczajowskiej # (najważniejszego, po Ławrze w Kijowie, ośrodka kultu religijnego na Ukrainie), Olesko - zwiedzanie zamku # (urodził się tu Jan III Sobieski, a obecnie znajduje się kolekcja dzieł sztuki pochodzących ze zrujnowanych dworów i pałaców), Podhorce - zwiedzanie kościoła i pałacu # (zbudowanego przez hetmana Stanisława Koniecpolskiego, niegdyś jedna z najwspanialszych rezydencji magnackich Rzeczpospolitej - kręcono tu sceny z „Potopu”). Wieczorem przyjazd do Lwowa. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.
Dzień 6
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Lwowa (niezwykle bogatego w zabytki niegdyś wielonarodowościowego miasta łączącego dwie kultury - łacińskiego Zachodu i bizantyjskiego Wschodu) - dawnego budynku Ossolineum, budynku Politechniki, greckokatolickiej katedry św. Jura, dawnego Sejmu Galicyjskiego (obecnie uniwersytet), słynnej Opery Lwowskiej #. Czas wolny. Dalej spacer starówką z cerkwią Przemienienia Pańskiego, katedrą ormiańską, kościołem Dominikanów, basztą Prochową i arsenałami - Królewskim i Miejskim, cerkwią wołoską, kościołem Bernardynów, placem Halickim i placem Mickiewicza z pomnikiem wieszcza, placem Katedralnym z katedrą łacińską i słynną kaplicą Boimów #, kościołem Jezuitów oraz rynkiem z ratuszem i zespołem zabytkowych kamienic. Czas wolny. Wieczorem wyjazd do Polski. Około północy przekroczenie granicy ukraińsko-polskiej w Hrebennym.
Dzień 7
Powrót do Polski - orientacyjne godziny przyjazdów: do Warszawy - 3, Łodzi - 5., Częstochowy - 8., Katowic - 8., Wrocławia - 8, Poznania - 8.,

CENA OBEJMUJE:

» 4 noclegi.
» 4 śniadania.
» Przejazd autokarem wyposażonym w klimatyzację, wc, barek i video. 
» Ubezpieczenie KL, NW i bagaż.
» Opieka pilota.

UWAGI:
Możliwość dokupienia obiadokolacji. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  Jako walutę należy zabrać EUR. Wizy nie są wymagane względem obywateli Polskich posiadających polski paszport. Paszport musi być ważny co najmniej 3 miesiące od daty zakończenia wycieczki. Koszt polskiego przewodnika 80 EUR.